Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2972. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča (korist) v Občini Tišina za leto 2003, stran 7095.

Na podlagi 7., 12., 14., 15. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 5. redni seji dne 13. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča (korist) v Občini Tišina
za leto 2003
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, osnovno ceno za stavbna zemljišča (korist) za določitev prometne vrednosti nepremičnin na območju Občine Tišina v letu 2003.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine kot osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin znaša v Občini Tišini 133.000 SIT na dan 31. 12. 2002.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 12% povprečne gradbene cene, in sicer od tega 7% za naprave kolektivne rabe (III. in IV. kategorija opremljenosti) in 5% za naprave individualne rabe (III. in IV. kategorija opremljenosti).
4. člen
Cena stavbnega zemljišča (korist) je določena v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji in znaša na območju Občine Tišina 1% povprečne gradbene cene, kar znaša 1.330 SIT/m2.
5. člen
Povprečna gradbena cena, povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in cena stavbnega zemljišča (korist) se mesečno valorizirajo z indeksom podražitve gradbenih storitev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 032-25/03
Tišina, dne 16. junija 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost