Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2952. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica - Pesnica na območju Nove Zrkovske ceste, stran 7057.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v povezavi z četrtim odstavkom 45. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) minister za okolje, prostor in energijo sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica – Pesnica na območju Nove Zrkovske ceste
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica – Pesnica na območju Nove Zrkovske ceste (v nadaljnjem besedilu: predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje URBIS d.o.o. Maribor, št. projekta 061-LN/2003 v maju 2003, vključno s Poročilom o vplivih na okolje za odsek Nove Zrkovske ceste v Mariboru (Urbis d.o.o., št. projekta 062_PVO/03, maj 2003) in strokovnimi podlagami.
II
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Zavoda za načrtovanje Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7, Maribor in v prostorih Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova ulica 11, Maribor v času od 27. 6. 2003 do 27. 7. 2003.
Javna obravnava bo potekala 3. 7. 2003 s pričetkom ob 18. uri v prostorih Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova 11, Maribor.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve ali posreduje na elektronski naslov info.urspp@gov.si (v rubriko zadeva navesti ključne besede “Nova Zrkovska cesta“) do konca javne razgrnitve.
III
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-9/02
Ljubljana, dne ? junija 2003.
EVA 2003-2511-0098
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost