Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2948. Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence, stran 7044.

Na podlagi 41. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in 75. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) ter za izvrševanje 55. člena zakona o maturi (Uradni list RS, št. 15/03) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o obrazcu izpisa iz evidence
1. člen
S tem pravilnikom se določi vsebina in oblika obrazca izpisa iz evidence v osnovni in dveh posebnih različicah glede na namen ter v vseh treh jezikovnih različicah.
Obrazec se uporablja za izdajo nadomestnih šolskih listin v skladu s 35. členom pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99).
2. člen
Obrazec izpisa iz evidence v vseh različicah je velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata in natisnjen na 80 gr. brezlesnem papirju v enobarvnem tisku.
Obrazec izpisa iz evidence ima tri različice glede na namen:
– osnovna različica se uporablja za izdajanje šolskih listin kot nadomestnih spričeval o zaključku izobraževanja oziroma drugih šolskih listin, ki ne vsebujejo ocen (npr. maturitetnega spričevala oziroma spričevala o poklicni maturi in podobno);
– a – različica, ki vsebuje poleg vsebine obrazca izpisa iz evidence v osnovni različici tudi rubrike za vpis ocen, se uporablja za izdajanje nadomestnih šolskih listin za šolske listine z ocenami (npr. letna spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu in podobno);
– b – različica, ki vsebuje poleg vsebine obrazca izpisa iz evidence v osnovni različici tudi rubrike za vpis doseženih točk, se uporablja za izdajanje nadomestnih šolskih listin za tiste listine, ki poleg ocen vsebujejo še točke (npr. obvestilo o uspehu pri splošni oziroma poklicni maturi).
3. člen
Na obrazcu izpisa v slovenski jezikovni različici izdajajo nadomestne šolske listine šole, ki izvajajo izobraževalne programe v slovenščini.
Na obrazcu izpisa v slovensko-italijanski jezikovni različici, ki poleg besedila obrazca v slovenščini, vsebuje še isto besedilo v italijanščini, izdajajo nadomestne šolske listine šole, ki izvajajo izobraževalne programe v italijanščini.
Na obrazcu izpisa v slovensko-madžarski jezikovni različici, ki poleg besedila obrazca v slovenščini, vsebuje še isto besedilo v madžarščini, izdajajo nadomestne šolske listine šole, ki izvajajo izobraževalne programe v slovenščini in madžarščini (dvojezično).
4. člen
Obrazec izpisa iz evidence, določen s tem pravilnikom, se začne uporabljati za izdajanje nadomestnih listin za vse šolske listine z uveljavitvijo tega pravilnika.
5. člen
Obrazci izpisa iz evidence so v prilogah od 1 do 9 tega pravilnika in so njegov sestavni del.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-140/03
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3311-0130
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
minister
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost