Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2946. Pravilnik o obrazcu spričevala o poklicni maturi, stran 7006.

Na podlagi 75. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o obrazcu spričevala o poklicni maturi
1. člen
S tem pravilnikom se določi vsebina in oblika obrazca spričevala o poklicni maturi v osnovni in posebni različici ter v treh jezikovnih različicah.
2. člen
Obrazec spričevala o poklicni maturi je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, ki sta oblikovana v slovenski in slovensko-italijanski oziroma slovensko-madžarski različici.
Vse različice tega obrazca so velikosti 21 cm x 29,7 cm, v A4 formatu in natisnjene na 120 gr. dokumentnem papirju v dvobarvnem tisku z grbom Republike Slovenije v podtisku.
3. člen
Obrazec splošnega dela spričevala o poklicni maturi je v osnovni in posebni različici (spričevalo s pohvalo).
Obrazec splošnega dela spričevala o poklicni maturi (osnovna različica) vsebuje enako besedilo v vseh treh jezikovnih različicah, s tem, da je v drugih dveh različicah obrazca dodano isto besedilo v italijanščini oziroma madžarščini.
Obrazec splošnega dela spričevala o poklicni maturi s pohvalo (posebna različica) ima poleg vsebine, ki je v osnovni različici, na prvi strani v imenu listine dodano besedilo »s pohvalo« in besedilo izreka pohvale.
Obrazec splošnega dela spričevala o poklicni maturi s pohvalo (posebna različica) vsebuje enako besedilo v vseh treh jezikovnih različicah, s tem da je v drugih dveh različicah obrazca dodano isto besedilo v italijanščini oziroma madžarščini.
4. člen
Obrazec posebnega dela spričevala o poklicni maturi – obvestilo o uspehu pri poklicni maturi je v vseh treh jezikovnih različicah enake velikosti in na istovrstnem papirju kot obrazec splošnega dela spričevala o poklicni maturi in je njegov sestavni del.
Obrazec posebnega dela spričevala o poklicni maturi – obvestilo o uspehu pri poklicni maturi v slovensko-italijanski različici vsebuje poleg besedila, ki je v osnovni različici, še isto besedilo v italijanščini.
Obrazec posebnega dela spričevala o poklicni maturi – obvestilo o uspehu pri poklicni maturi v slovensko-madžarski različici vsebuje poleg besedila, ki je v osnovni različici, še isto besedilo v madžarščini.
5. člen
Obrazci spričevala o poklicni maturi so priloge 1 do 9 tega pravilnika in njegov sestavni del.
6. člen
Spričevala o poklicni maturi se izdajajo na obrazcih, določenih s tem pravilnikom, osebam, ki opravijo poklicno maturo od leta 2003 dalje.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o obrazcu spričevala o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 53/02).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-138/03
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3311-0128
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
minister
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost