Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2944. Sprememba akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad", stran 7005.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B O A K T A
o ustanovitvi javne ustanove “Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad“
1. člen
V aktu o ustanovitvi javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad“ (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01 in 33/03) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
(namen ustanove)
(1) Namen ustanove je podeljevanje štipendij in drugih oblik študijskih pomoči:
– slovenskim državljanom za študij na priznanih tujih univerzah,
– tujim študentom za študij na univerzah oziroma visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in
– tujim raziskovalcem za sodelovanje pri raziskovalnih projektih oziroma programih, ki se izvajajo v raziskovalnih jedrih v gospodarstvu oziroma v raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji.
(2) Štipendije se lahko podeljujejo izjemoma tudi za izobraževanje na srednješolski ravni izobraževanja predvsem za izobraževanje po izobraževalnih programih gimnazije zaradi zagotavljanja nadaljevanja dodiplomskega izobraževanja.“.
2. člen
Ta sprememba akta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejema.
Št. 691-18/2001-6
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2003-3311-0154
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost