Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2747. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Selnica (2003-2012), stran 6429.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Selnica (2003–2012)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Selnica z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ruše, Falska cesta 126, Ruše. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ruše.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-8/01/2
Ljubljana, dne 16. maja 2003.
EVA 2003-2311-0164
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.