Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2741. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje - Občina Vrhnika, stran 6421.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 34/96, 38/96, 43/96, 57/96, 82/98 in 59/01) in zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 29. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika
1. člen
Za območje naselij Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika se razpiše predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
“OBČINA VRHNIKA
Na referendumu dne 6. 7. 2003 za uvedbo samoprispevka, za čas od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2008 na območju naselij Podlipa in Smrečje, ki se bo uporabil za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture po dokumentih identifikacije projektov, ki jih je izdelal Primis d.d., št. 829/03, maja 2003, glasujem
ZA                   PROTI
(pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.“
4. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 7. 6. 2003. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
5. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 7. 2003. Volišče bo odprto od 7. do 19. ure. Volišče je v Gasilskem domu Podlipa, Smrečje 7, Vrhnika.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
7. člen
Priloga sklepa o razpisu referenduma je predlog odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika.
8. člen
Ta sklep se brez priloge objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, skupaj s prilogo pa se objavi tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 11/2-00900-0001/02
Vrhnika, dne 30. maja 2003.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.