Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2739. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu, stran 6420.

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 3. seji dne 24. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu
I
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša 141.930 SIT mesečno.
II
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni vodenja in koordiniranja storitve pomoči na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša 88.117 SIT mesečno.
III
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša 2.250,60 SIT na efektivno uro. Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna v višini 687 SIT, kar pomeni, da je polna cena za uporabnika 1.563,60 SIT.
IV
Cena samo za razvoz kosil, to je za prinašanje enega dnevnega obroka uporabniku na dom znaša enotno 300 SIT za vsakega uporabnika ne glede na oddaljenost od sedeža izvajalca.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 561-2/2003
Šmartno pri Litiji, dne 24. marca 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.