Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2738. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi časovno omejenega parkiranja - modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 6420.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec izdaja na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) in 9., 12., 36., 41. in 44. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01) 22. in 37. člena pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) ter 17. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02, 67/02)
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1
S tem sklepom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila sklepa o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 76/00).
2
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da glasi:
Javna parkirišča se razdelijo na naslednje parkirne cone:
I. cona zajema parkirišče na Glavnem trgu na katerem je uvedeno plačilo parkirnine,
II. cona zajema parkirišča za kulturnim domom razen zgornjega platoja, upravni enoti razen zadnje četrtine parkirišča, Hotelom Pohorje in na Vorančevem trgu. V drugi coni se uvede območje kratkotrajnega parkiranja – modra cona s plačilom parkirnine preko parkirnega avtomata,
III. cona zajema parkirišča pri gradu Rotenturn, Avtobusni postaji, Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Nami, prvi del parkirišča na Iršičevi ulici, zgornji plato pri Kulturnem domu in Meškovi ulici. V tretji coni se uvede območje kratkotrajnega parkiranja – modra cona, kjer je parkiranje dovoljeno do 2 ur razen na prvem delu Iršičeve ulice, kjer je parkiranje dovoljeno do 4 ur.
Omenjena parkirišča so nadzorovana parkirišča.
IV. cona zajema vsa ostala javna parkirišča.
3
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 34002-03/99
Slovenj Gradec, dne 4. aprila 2003
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.