Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznica Stari grad", stran 6412.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter (odločbe US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98 in 59/99) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine Krško, dne 27. 5. 2003 izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka »odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznica Stari grad«
I
Javno se razgrne osnutek odloka, o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznica Stari grad.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, v prostorih Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, v času uradnih ur občinske uprave ter v Krajevni skupnosti Dolenja vas, v Gasilskem domu Dolenja vas, Dolenja vas 88 (pod cerkvijo), v delovnih dneh (od ponedeljka do petka), v času od 15. do 22. ure. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Gasilskem domu Dolenja vas, Dolenja vas 88 (pod cerkvijo), dne 9. 7. 2003 ob 19. uri.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-272/2001 O503
Krško, dne 27. maja 2003.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.