Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2722. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, stran 6397.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
1
V sklepu o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, se dopolni 4. točka tako, da se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Starši otrok, za katere je Občina Dobrova-Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.“
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu objave.
Št. 015-03-1894/03
Dobrova, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.