Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2721. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov Gradec, stran 6396.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02/110/02) ter 7. in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec in na predlog odbora za zdravstvo in socialo je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 5. redni seji dne 28. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov Gradec
1. člen
V odloku o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova-Polhov Gradec se spremeni in dopolni 4. člen tako, da se zadnji odstavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
“Odbor za zdravstvo in socialo v skladu z veljavnim občinskim proračunom vsako leto z javnim razpisom določi obseg in vrsto pomoči ter roke za oddajo vlog. Izjema so vloge za enkratne denarne pomoči, ki jih odbor rešuje preko celega leta in v ta namen izdvoji ustrezen del v proračunu določenih sredstev.“
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 015-03-1893/03
Dobrova, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.