Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2719. Pravilnik o nagrajevanju in o povračilu stroškov pri izdaji občinskega glasila, stran 6394.

Na podlagi 7. člena odloka o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 94/02) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 6. redni seji 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o nagrajevanju in o povračilu stroškov pri izdaji občinskega glasila
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve nagrade odgovornemu uredniku in dopisnikom članov za občinsko glasilo »Črjanske cajtnge«, ki ga izdaja občina.
2. člen
Za opravljanje dela odgovornega urednika ima odgovorni urednik pravico do nagrade v bruto višini 0,24 količnika izhodiščne plače za prvi tarifni razred v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarstvo, za vsako številko občinskega glasila.
3. člen
Za pripravo, tehnično ureditev glasila in lektoriranje posamezne izdaje glasila pripada bruto plačilo v višini 0,98 količnika.
Avtorski honorar zunanjim sodelavcem glasila pripada v bruto višini 0,04 količnika za A4 stran teksta in v bruto višini 0,12 količnika za pripravo celostranske križanke.
4. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do nadomestila za potne stroške na podlagi potnega naloga za opravljanje nalog v zvezi z občinskim glasilom. Potni nalog izda tajnik občine.
5. člen
Sredstva za nagrade, avtorski honorar in povračila se zagotovijo v proračunu občine.
Nagrade, avtorski honorar in povračila se izplačujejo v tridesetih dneh po izidu glasila.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Črna na Koroškem, dne 30. maja 2003.
Št. 390-05-02/03
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.