Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2716. Sklep o določitvi cen socialno-varstvenih storitev, stran 6393.

Na podlagi zakona o socialnih storitvah (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 41/99 in 26/01), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 4. redni seji 21. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cen socialno varstvenih storitev
I
Občinski svet občine Cerknica soglaša, da znaša cena osebne pomoči 325.752 SIT mesečno oziroma 3,909.019 SIT na leto, kar predstavlja sofinanciranje 0,42 strokovnega delavca.
II
Občinski svet občine Cerknica soglaša, da znaša cena urne postavke neposredne socialne oskrbe na domu 1.931 SIT, vodenja in koordiniranja službe za pomoč na domu pa 403,00 SIT, skupaj torej 2.334 SIT.
Vodenje in koordiniranje službe za pomoč na domu predstavlja sofinanciranje 0,29 strokovnega delavca kar predstavlja mesečno 241.959 SIT, na leto pa 2,903.510 SIT. Sofinanciranje 5 socialnih oskrbovalk pa znaša na podlagi navedene urne postavke in ob upoštevanju trenutnih subvencij letno 13,903.200 SIT.
III
Občinski svet občine Cerknica soglaša, da znaša cena urne postavke storitve neposredne socialne pomoči na domu, ki jo mora plačati uporabnik storitve 900 SIT.
IV
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2003 dalje.
Št. 4/5-44, 46/2003
Cerknica, dne 21. maja 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.