Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2713. Spremembe in dopolnitve splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja, stran 6391.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99, 56/02, 105/02 – odl. US RS, 110/02 in 14/03 – prečiščeno besedilo) in petega odstavka 161.a člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 25/96 – odl. US, 49/98 – Zpol, 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) generalna državna tožilka Republike Slovenije izdaja
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N E G A N A V O D I L A
o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb
v postopek poravnavanja
1. člen
V splošnih navodilih o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja (Uradni list RS, št. 49/99) se v prvem odstavku 7. člena besedilo »vodji višjega državnega tožilstva« nadomesti z besedilom »Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »odločbo« črta besedilo »vodje višjega državnega tožilstva«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »višje državno tožilstvo« nadomesti z besedilom »Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnega navodila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zdenka Cerar l. r.
generalna državna tožilka RS