Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2712. Sklep o dopolnitvi sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic, stran 6391.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1
V sklepu o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02) se za 9. točko doda novo V. poglavje in novi 10. ter 11. točka, in sicer:
“V. POROČILO O DEPOZITNEM TRGU
10. Obvezniki za pošiljanje poročila o depozitnem trgu so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, in spadajo med osem največjih bank po kriteriju bilančne vsote. Izbor bank se opravi dvakrat letno po knjigovodskih podatkih na dan 30. junij in 31. december.
Poročilo o depozitnem trgu vsebuje podatke o nezavarovanih poslih na depozitnem trgu, ki jih banka sklepa s pravnimi osebami, ki niso banke.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, pravilni, in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o depozitnem trgu vsak delovni dan za pretekli delovni dan.
11. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.”.
2
Dosedanje V. poglavje postane VI. poglavje, dosedanji 10. in 11. točka postaneta 12. in 13. točka.
3
Ta sklep začne veljati 1. 10. 2003.
Ljubljana, dne 27. maja 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost