Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno ter o postopku ugotavljanja teh pogojev, stran 6386.

Na podlagi 58. in 59. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi in 67/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o sprememembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno
ter o postopku ugotavljanja teh pogojev
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno ter o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 73/00) se v prvem odstavku 10. člena tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– uporabno dovoljenje z navedbo namena uporabe;”.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev po tem pravilniku opravljajo strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo farmacevtske ali druge ustrezne smeri, ki jih določi urad. O svojih ugotovitvah dajo pisno mnenje.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-1/2003
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2003-2711-0010
prof. dr. Dušan Keber, dr. med.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Ministrica za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.