Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2708. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi odredbe o aerosolnih razpršilnikih, stran 6385.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi odredbe o aerosolnih razpršilnikih
1. člen
V odredbi v aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 16/02 in 54/02) se v naslovu in besedilu beseda »odredba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznih sklonih.
2. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Aerosolni razpršilniki, ki niso označeni v skladu z določbo iz prejšnjega odstavka se lahko dajejo v promet in v uporabo do 1. 5. 2004. Proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aerosolnega razpršilnika v promet ali v uporabo mora na zahtevo nadzornega organa posredovati kopijo dokumentacije in njen prevod v slovenski jezik kot dokazilo, da je aerosolni razpršilnik varen in da izpolnjuje zahteve te odredbe.«
3. člen
V Prilogi se v točki 4.1.4. c) v tretji vrsti tabele številka »70« nadomesti s številko »80«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-28/2002-16
Ljubljana, dne 21. maja 2003.
EVA 2003-2111-0042
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.