Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6349.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02) se v prvem odstavku 3. člena za parcelno št. “3307/4“ dodajo parcelne št. “3307/5, 3308, 3309/1, 3309/2, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3311, 3312/1, 3312/2, 3313/1, 3313/2, 3313/3, 3314/1, 3314/2, 3315, 3316, 3317, 3321/2 (del parcele: severni del parcele do južne meje parcele št. 3324/9), 3324/1, 3324/10, 3324/2, 3324/3, 3324/4, 3324/5, 3324/6, 3324/7, 3324/8, 3324/9, 3325, 3326/1, 3326/2, 3327, 3328, 4080/1 (del parcele: vzhodni del ceste do severnega roba parcele št. 3308), 4080/2, 4080/3“, vse k.o. Ptuj.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik