Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2699. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Domačije Vešner za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6349.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Domačije Vešner za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Domačije Vešner v Planici nad Framom za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke *36, *9, 462/3, 466/1, 474, 476, 477, 623 (del parcele: južni del ceste do zahodne meje parcele št. 476), k.o. Slivniško Pohorje. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 z dne 4. 9. 2002 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS). Meja spomenika se objavi na publikacijski karti v merilu 1: 5000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost