Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gospodarsko poslopje na Macesnikovi domačiji v Podolševi za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6348.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gospodarsko poslopje na Macesnikovi domačiji v Podolševi
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gospodarsko poslopje na Macesnikovi domačiji v Podolševi za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko *1/1, k.o. Logarska dolina. Meja spomenika je določena na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 z dne 4. 9. 2002, meja spomenika in vplivnega območja pa vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS). Meja spomenika se objavi na publikacijski karti v merilu 1: 5000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik