Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi trškega jedra in razvalin gradu Kostel za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6348.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi trškega jedra
in razvalin gradu Kostel za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi trškega jedra in razvalin gradu Kostel za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Enota dediščine Kostel – Trško naselje (EŠD 5900) obsega parcele s številkami: *250, *251, *252, *253, *254, *255, *256, *261, *262, *263, *332, *333, 3302/4, 3302/6, 3302/7, 3302/8, 3302/9, 3331, 3335, 3337, 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3340/1, 3340/3, 3340/4, 3367/3 (del parcele: vzhodni del ceste do zahodne meje parcele št. 3340/3), vse k. o. Suhor. Enota dediščine Kostel – Grad Kostel (EŠD 910) obsega parcele s številkami: *250, *251, *252, *253, *254, *255, *256, *261, *262, *263, *333, 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, vse k.o. Suhor. Enota dediščine Kostel – Cerkev sv. Treh kraljev (EŠD 1808) obsega parcelo s številko *262, k.o. Suhor. Enota dediščine Kostel – Arheološko najdišče Kostel (EŠD 5899) je razglašena v obsegu, ki je enak območju enote dediščine Kostel – Trško naselje (EŠD 5900) in leži na istih parcelah. Meje spomenika so določene na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 z dne 1. 2. 2002. Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik