Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6347.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo
na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02), se spremeni del 3. člena tako, da se v prvem odstavku 3. člena za parcelno št. “309“ dodajo parcelne številke “1380/2, 1380/3, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1380/7, 1380/8, 1381/1, 1381/10, 1381/11, 1381/12, 1381/13, 1381/14, 1381/15, 1381/16, 1381/2, 1381/21, 1381/22, 1381/23, 1381/24, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1381/6, 1381/7, 1381/8, 1381/9, 1382, 1383/1, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13, 1383/8, 1383/9, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/10 (del parcele: vzhodni del parcele do vzhodne meje parcele št. 1400/41), 1400/2, 1400/20, 1400/21 (del parcele: vzhodni del ceste do zahodne meje parcele št. 1400/20), 1400/22, 1400/23, 1400/24, 1400/25, 1400/26, 1400/27, 1400/28, 1400/3, 1400/30, 1400/33, 1400/4, 1400/5, 1400/6, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1410, 1411/1, 1764/1 (del parcele: južni del ceste do vzhodne meje ceste s parcelno št. 1793), 1766/1 (del parcele: vzhodni del ceste do zahodne meje parcele št. 1383/6), 1793“ in za besedilom “vse k. o. Kostanjevica“, se doda naslednje besedilo “2698/1 (del parcele: severni del ceste do južne meje parcele št. 651/13), 2698/2 (del parcele: severni del ceste do južne meje parcele št. 649/31), 2708/1 (del parcele: južni del potoka do severne meje parcele št. 649/1), 551/1, 551/2, 648/2, 649/1, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/18, 649/19, 649/2, 649/20 (del parcele: južni del parcele do severne meje parcele št. 649/17), 649/21 (del parcele: južni del parcele do severnega dela parcele št. 649/20), 649/22 (del parcele: južni del parcele do severne meje parcele št. 649/24), 649/23, 649/27, 649/28, 649/3, 649/31, 649/32, 649/33, 649/34, 649/35, 649/36, 649/37, 649/38, 649/39, 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 651/13, 653/10, 653/9, 654/10, 654/11, 654/12, 654/13, 654/14, 654/15, 654/16, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 654/8, 654/9, 655/4, 655/5, 655/6, 657/3, 687/2 (del parcele: vzhodni del parcele v širini 10 metrov od zahodne meje parcele št. 688), 688, 689, 691 (del parcele: skrajni severni del parcele), vse k. o. Orehovec.“.
Za zadnjim stavkom četrtega odstavka 3. člena se doda stavek: “Meja spomenika se objavi na publikacijski karti v merilu 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik