Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6347.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik Predjama – Grad Jama obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1582/2 (del parcele: osrednji del sega na južni strani do jugovzhodne meje parcele št. 1883/1 in prečno do zahodnega roba parcele št. 1582/41 ter po severozahodni meji južno do severozahodnega roba parcele št. 1582/3), 1582/3, 1582/87, 1582/88, 1582/90 (prej *103), 1807/1 (prej 1807), 1807/2 (prej *97), 1808, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4, 1809/5 (prej *98), 1810, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/7 (prej *90/2), 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/4 (prej *95), 1813/5 (prej *94/2), 1813/6 (prej *94/3), 1813/7 (prej *96), 1814, 1816/2 (prej *94/1), 1817/6 (prej *93), 1879/6 (prej *92/1), 1879/7 (prej *92/2), 1881/1, 1881/2, 1882, 1883/1, 2288/1 (del parcele: severni in zahodni del poti vse do jugozahodnega roba parcele št. 228/2), 2288/2, 2288/4, 2288/5, 2288/8 (prej *102), 2306 (del parcele: severni del poti do severne meje parcele št. 1806/1), 2310 (del parcele: zahodni del ceste do južnega roba parcele št. 1879/6), vse k.o. Bukovje. Spomenik Cerkev Matere Božje obsega zemljišče s parcelno številko 1817/6 (prej *93), k.o. Bukovje.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-12
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-3511-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik