Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2691. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 6346.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95, 23/99 in 36/00), 70. in 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 110/02), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in Uradni list RS, št. 45/94), drugega odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) in zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 111/01, 20/02, 64/02, 116/02 in 37/03) se v Prilogi 1 črtajo tarifne oznake s pripadajočim besedilom, in sicer 2904 do vključno 2920 90 85, 3601 00 00 do vključno 3604 90 00 in 9306 do vključno 9306 90.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-10
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-2111-0068
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost