Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2684. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, stran 6341.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 29. maja 2003 objavlja
S P R E M E M B O P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 35/97, 64/97, 67/97 – popr., 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99, 108/99, 28/2000, 66/2000, 84/2000, 119/2000, 9/2001, 16/2001, 43/2001, 54/2001, 85/2001, 108/2001, 27/2002, 47/2002, 92/2002, 115/2002 in 13/2003):
črta se podjetje:
86. EXPERT, Podjetje za finančno, komercialno in davčno izvedenstvo, Ljubljanska 3a, Celje d.o.o.
Sedež: Ljubljanska 3a, Celje.
in dodajo se podjetja:
98. TESPIS producentska hiša, d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Stritarjeva 7, Ljubljana.
99. AQUA BIRO podjetje za tehnološko-ekološki inženiring d.o.o.
Sedež: Židovska ulica 14, Maribor.
100. CWG podjetje za dobavo, montažo opreme in trgovino d.o.o.
Sedež: Košaški dol 12, Maribor.
Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.