Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2479. Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje, stran 5971.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00; 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR) v zvezi s prvim odstavkom 38. člena pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje
1. člen
(območja primerna za ekološko čebelarjenje in karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje)
Vsa območja v Republiki Sloveniji so primerna za ekološko čebelarjenje, razen območij, ki so prikazana na karti neprimernih območij za ekološko čebelarjenje v Republiki Sloveniji, v digitalni obliki in v merilu 1: 250 000 pri formatu izpisa A0 (v nadaljnjem besedilu: karta), ki je kot Priloga I, sestavni del tega pravilnika.
Na karti so prikazana naslednja območja, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje:
– po enkilometrski pasovi levo in desno od zunanjega roba avtocestnega križa oziroma njenih avtocestnih odsekov (v nadaljnjem besedilu: avtoceste);
– degradirana območja, ki zajemajo strnjena mestna naselja in industrijska središča;
– večja evidentirana, registrirana in organizirana komunalna odlagališča oziroma sežigališča odpadkov ali aktivna smetišča (v nadaljnjem besedilu: odlagališča odpadkov).
2. člen
(kilometrski pasovi levo in desno od zunanjega roba avtocest)
Zaradi velike gostote prometa na avtocestah in zato večje onesnaženosti s težkimi kovinami, neposredno ob njenih pasovih, ni dovoljeno ekološko čebelarjenje, in sicer v območjih po en kilometer levo in desno od zunanjih robov avtocest.
Pasovi iz prejšnjega odstavka so na karti označeni z zeleno barvo.
Avtocestni odseki iz prve alinee drugega odstavka 1. člena so: Hrušica–Ljubljana, Koper–Ljubljana, Razdrto–Fernetiči, Razdrto -Vrtojba, Ljubljana–Obrežje, Ljubljana–Maribor, Maribor–Šentilj, Maribor–Gruškovje, Maribor–Murska Sobota–Lendava.
3. člen
(degradirana območja)
V skladu s tem pravilnikom se med degradirana območja štejejo strnjena mestna naselja in industrijska središča, kjer je degradacija okolja zaradi vpliva urbanizma in industrije prevelika ter zato neprimerna za ekološko čebelarjenje.
Na karti je označenih enaindvajset degradiranih območij, ki so označena kot geografsko strnjena območja, omejena s posameznimi zemljepisnimi kraji ali referenčnimi točkami in izrisana s prekinjeno ali črtkano črto v obliki mnogokotnikov. Skupaj je zajetih stoenaintrideset referenčnih točk, ki so podane v enotah zemljepisne širine in dolžine. V degradiranih območjih so že zajete ali upoštevane tudi enkilometrske oddaljenosti od strnjenih mestnih naselij ter trikilometrske oddaljenosti od industrijskih območij. Ekološko čebelarjenje je dovoljeno neposredno do meje zarisanih območij.
Na karti so prikazana naslednja degradirana območja:
– Območje Kidričevega, ki je omejeno z ravnimi linijami med naslednjimi zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Slovenja vas–Starošnice–Cirkovce–Dragonja vas–Pleterje–Župečja vas–Lovrenc–Apače–Draženci–Hajdina–Hajdoše–Slovenja vas;
– Območje Ruš, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Bistrica–Lorbekov vrh–Plazovnik–Kota 616–Drava Dobrava–Lederer–Vituš–Bistrica;
– Območje Murske Sobote, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Nemčavci–Polana–Veščica–Krog–Noršinci–Podvinci–Spuhlja–Nemčavci;
– Območje Ptuja, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Spodnja Hajdina–Orešje–Meniški Lesovi–Spodnja Hajdina;
– Območje Maribora, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Dogoše–Zrkovci–Košaki–Račji dvor–Limbuš–Zgornje Radvanje–grad Betnava–Dogoše;
– Območje Krškega, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Žadovinek–Brege–Zgornji Obrež–Trška gora–Žadovinek;
– Območje Celja, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Grajski hrib–Pečovje–Hruševec–Šmiklavž pri Škofji vasi–Vrečarjev hrib–Anski vrh–Grajski hrib;
– Območje Velenja in Šoštanja, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Lom–Skorno pri Šoštanju–Koželj–Dobrač–Škalske Cirkovce–Metulov vrh–Lipovški vrh–Lom;
– Območje Črne na Koroškem in Raven na Koroškem, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Stoparjev vrh–Šumahov vrh–Jesenik–Dolga brda–Brinjeva gora–Konečnikov vrh–Koplenov vrh–Volinjek–Pogorevc–Kavšakov vrh–Oražev hrib–Pekel–Stoparjev vrh;
– Območje Kamnika, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Velika Špica–Jeranovo–Podgorje–Šmarca (Šuštar)–Velika Špica;
– Območje Trbovelj in Zagorja, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Vodena peč–Loška gora–Kincl–Kopitnik–Vodiško (Sv. Miklavž)–Ostri vrh–Suhi hrib–Partizanski vrh–Kobiljek–Kumat–Vodena peč;
– Območje Ljubljane, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Podsmreka–Lavrica–Golovec–Debeni vrh (Sostro)–Ajdovščina (Videm)–Straški vrh–Črnuče–Šmarna gora (Šmartno)–Velika Trata (Šentvid)–Podsmreka;
– Območje Ilirske Bistrice, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Brege (Brce)–Brege (Šembije)–Ahac–Kilovec–Brege (Brce);
– Območje Škofje Loke, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Stari grad–Mrtancova planina–Godešič (Gozd)–Vrh Soteske–Stari grad;
– Območje Kranja, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Šmarjetna gora–Polica–Rupa–Britof–Drulovka–Stražišče–Šmarjetna gora;
– Območje Jesenic, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Kisovec–Vrše–Ajdna–Lenčkov Špik–Suhi Vrh–Bela peč–Mali vrh–Kisovec;
– Območje Nove Gorice, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Solkan–Planinski dom Kekec–Kromberg pod gradom–Pristava 168–Bazara–Vrtojba–po meji do Solkana;
– Območje Kopra, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Ankaran (cerkev)–Dekani–Markovec–Žusterna (Prove)–Ankaran;
– Območje Novega mesta, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Hudo–Železni hrib–Poganški vrh–Mala cikvca–cerkev sv. Janeza Krstnika–Velika Bučna vas–Hudo;
– Območje Idrije, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Kobalove planine–Cajni vrh–Zagodov vrh–Pšenk–Kobalove planine;
– Območje Laškega, ki je omejeno z ravnimi linijami med zemljepisnimi kraji oziroma značilnostmi: Zahum–Spodnja Rečica–Radoblje–Lahomna–Zahum.
4. člen
(odlagališča odpadkov)
Na karti je označenih triinpetdeset lokacij odlagališč odpadkov, ki so prikazana v obliki rumenih krogov, s premerom šest kilometrov, oziroma zajemajo trikilometrska območja oddaljenosti od centra ali središča odlagališč odpadkov.
Lokacije odlagališč odpadkov so prikazane v naslednji preglednici:
--------------------------------------------------------------------------
               X koordinata        Y koordinata
kraj           stopinj minut sekund    stopinj minut sekund
--------------------------------------------------------------------------
Bočka–Metlika        15   29   75      45   65   16
Brstje           15   90   55      46   42   14
Bukovžlak          15   30   05      46   23   73
Cviblje–Trebnje       15   01   26      45   91   50
Črneče           15   00   24      46   58   95
Črnivec           14   22   45      46   33   68
Dob–Domžale         14   63   73      46   15   31
Dobrava–Slovenske gorice  16   14   97      46   42   26
Draga–Sorško polje     14   35   58      46   14   73
Dragonja          13   65   84      45   46   18
Dvori–Sv. Anton       13   84   76      45   52   55
Gortina           15   13   17      46   60   55
Graščak–Tepanje       15   46   85      46   34   71
Holmec           14   84   19      46   56   80
Homce–Radmirje       14   85   39      46   32   70
Hotemež           15   18   99      46   05   21
Hrastje–Mota        16   08   52      46   61   24
Hrastovec          15   62   55      46   28   03
Hudo            14   27   23      46   34   06
Izola            13   65   84      45   54   02
Jelšane           14   28   16      45   50   01
Kamnolom Zagorje      15   00   77      46   13   36
Leskovec–Krško       15   27   23      45   81   37
Ljubovec–Grohovt -Idrija  14   03   68      46   00   23
Ljutomer          16   20   74      46   52   01
Ložnica pri Žalcu      15   17   90      46   26   41
Mala gora–Ribnica      14   69   60      45   80   73
Mala Mežakla        13   96   84      46   45   26
Mislinska dobrava      15   13   65      46   45   67
Mozelj           14   94   06      45   58   56
Neža            15   06   45      46   15   00
Ostri vrh–Logatec      14   22   66      45   94   43
Pobrežje          15   67   38      46   55   20
Pragersko          15   66   96      46   38   95
Pretržje–Unec        14   29   73      45   82   04
Puconci           16   16   44      46   70   73
Sežana           13   84   82      45   70   69
Smodnišnica–Ajdovščina   13   88   39      45   88   21
Stara gora–Vipavska dolina 13   67   51      45   93   37
Stara vas–Postojna     14   21   62      45   76   02
Stehan–Grosuplje      14   69   90      45   95   27
Strensko          15   20   37      46   13   06
Širjava–Litija       14   82   79      46   06   42
Tenetiše          14   33   91      46   29   45
Tojnice–Vrhnika       14   31   11      45   96   61
Tuncovec          15   66   96      46   23   77
Unično           15   14   86      46   15   00
Velenje           15   10   85      46   36   89
Volče–Posočje        13   71   50      46   17   53
Vranoviči–Črnomelj     15   23   79      45   59   94
Vrbina–Stari grad      15   52   37      45   94   00
--------------------------------------------------------------------------
Koordinati X in Y v zgornji preglednici pomenita natančno in središčno lego
odlagališča odpadkov.
5. člen
(neregistrirana odlagališča odpadkov)
Na predlog organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: organizacije za kontrolo), minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), razglasi neregistrirana oziroma manjša odlagališča odpadkov (divjih smetišč), ki lahko predstavljajo močno dejansko ali potencialno onesnaženost, za območja, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje. Ta razglas se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v reviji Slovenski čebelar.
Čebelarji, ki čebelarijo na območjih iz prejšnjega odstavka, morajo svoje čebele preseliti najpozneje v roku trideset dni po objavi razglasa. Če tega ne storijo, jim organizacija za kontrolo za njihove pridelke ne izda certifikatov, oziroma jim že izdane certifikate razveljavi.
6. člen
(sanirana odlagališča odpadkov)
Če so že ali bodo posamična odlagališča odpadkov že sanirana, minister, na predlog organizacije za kontrolo, razglasi to območje kot primerno za ekološko čebelarjenje. Ta razglas se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v reviji Slovenski čebelar.
7. člen
(prepoved ekološkega čebelarjenja v času škropljenja s fitofarmacevtskimi sredstvi in drugimi pripravki)
Na področjih, kjer v času vegetacije poteka intenzivno škropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi in drugimi pripravki (npr. insekticidi, hormonskimi pripravki, ipd.), lahko na predlog organizacije za kontrolo, minister razglasi to območje kot neprimerno za ekološko čebelarjenje. Ta razglas se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v reviji Slovenski čebelar.
Čebelarji, ki čebelarijo na območjih iz prejšnjega odstavka, morajo svoje čebele preseliti najpozneje v roku trideset dni po objavi razglasa. Če tega ne storijo, jim organizacija za kontrolo za njihove pridelke ne izda certifikatov, oziroma jim že izdane certifikate razveljavi.
8. člen
(prehodna določba)
Čebelarji, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika ekološko čebelarili in bili prijavljeni v kontrolo pri organizaciji za kontrolo, sedaj pa ekološko čebelarijo na območjih, ki niso primerna za ekološko čebelarjenje, morajo svoje čebele preseliti najpozneje do 31. decembra 2004. Če tega ne storijo, jim organizacija za kontrolo za njihove pridelke ne izda certifikatov, oziroma jim že izdane certifikate razveljavi.
Čebelarji, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika ekološko čebelarili na območjih, predvidenih in na karti označenih avtocest, dejansko pa posamezni avtocestni odseki še niso zgrajeni, lahko na teh območjih ekološko čebelarijo še naprej, in sicer do začetka izvajanja gradbenih del na teh avtocestnih odsekih.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-07-11/2002
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2002-2311-0199
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost