Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1931. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 4649.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03 in 32/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov) in znaša za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   do 0,013 g/l in z oktanskim številom
   (RON) do manj kot 98           89.493 tolarjev
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   do 0,013 g/l in z oktanskim številom
   (RON) 98 ali več             89.493 tolarjev
2.1. plinsko olje za pogonski namen      72.615 tolarjev
2.2. plinsko olje za ogrevanje         11.248 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-20
Ljubljana, dne 28. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0058
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik