Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer, stran 4649.

Na podlagi 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 1. izredni seji dne 14. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89 in Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97 in 29/98).
2. člen
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se v drugem odstavku doda nova alinea, ki se glasi:
– območja namenjena za graditev čistilne naprave in druge komunalne ureditve – Č.
3. člen
Doda se 18.a člen odloka, ki se glasi:
V Občini Razkrižje se zgradi kanalizacijsko omrežje, ki poteka po zemljiščih pretežno javnega dobra in se priključi na čistilno napravo, ki se zgradi na parcelnih številkah 22, 32 in 33 vse k.o. Gibina. Natančnejši pogoji in določbe bodo določene v strokovnih podlagah.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-03/03-1
Šafarsko, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost