Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1920. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi, stran 4628.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,1/96), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99 in 108/01) in sklepa o izgradnji sistema za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 63/98) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne 14. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi
1. člen
V 1. členu odloka se besedilo »s katerim upravlja in gospodari režijski obrat kot notranja organizacijska enota Občine Gornji Petrovci« nadomesti z besedilom »podjetje, ki ga določi občina s sklepom«.
2. člen
V 40. členu se zadnji odstavek spremeni in se glasi tako:
Za uporabnike, kateri se priključijo naknadno po izdanem uporabnem dovoljenju oziroma ko se investicija zaključi, se znesek priključne takse iz drugega odstavka tega člena poveča za faktor 2,5 (npr. stanovanjska hiša 200.000 SIT). Za novogradnje ostanejo zneski priključne takse enaki iz drugega odstavka tega člena.
Faktor 2,5 iz prejšnjega odstavka tega člena se revalorizira z indeksom rasti cen na drobno.
Uporabnik se lahko z upravljalcem dogovori o odjavi vodovodnega priključka. Odjavo priključka opravi upravljalec. Stroške nastale v zvezi z odjavo in stroške nastale s ponovno priključitvijo odjave priključka krije uporabnik po veljavnem ceniku upravljalca.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-01/2003-31
Gornji Petrovci, dne 14. marca 2003.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost