Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2003 z dne 28. 4. 2003

Kazalo

1906. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzo v Mariboru v študijem letu 2003/2004, stran 4608.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P O S O G L A S J U
k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru
v študijskem letu 2003/2004
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 11. aprila 2003, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Poslovna ekonomija;
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medijske komunikacije,
150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika;
3. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Promet v Mariboru;
4. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Agronomija, smer poljedelstvo – vrtnarstvo;
5. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Organizacija in management;
6. PEDAGOŠKA FAKULTETA
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Razredni pouk,
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija in …,
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Matematika in …,
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo in …,
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in..,
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Slovenski jezik in …,
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija in …,
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina in …,
45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški program Prevajanje in tolmačenje – angleščina,
45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški program Prevajanje in tolmačenje – nemščina,
75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja,
40 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja v Mariboru,
40 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja v Žalcu;
7. PRAVNA FAKULTETA
170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo;
8. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega,
120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624-00/2000-9
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost