Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1884. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2003, stran 4560.

Na podlagi 16. in 120. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej
za leto 2003
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Veržej na dan 31. 12. 2002 znaša 151.437 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Veržej znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 12.115 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 10.600 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju mestnega značaja (Veržej) 1% ali 1.514 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1.211 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-29/03
Veržej, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.