Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1882. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I, stran 4559.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 18. ter 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na nadaljevanju 3. redne seje dne 10. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
za stanovanjsko naselje Kamnitnik I
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I, ki sta ga izdelali podjetji Prima d.o.o., Jerančičeva ulica 5, Ljubljana Šentvid in ARCH Design d.o.o., Teslova 9, Ljubljana.
II
Osnutek bo javno razgrnjen v atriju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. Javna razgrnitev bo potekala od 25. 4. 2003 do 25. 5. 2003.
III
V času javne razgrnitve bo 7. 5. 2003 ob 18. uri organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
IV
V času javne razgrnitve lahko vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti na razgrnjeni osnutek podajo pisne pripombe in predloge in jih v roku iz II. člena sklepa posredujejo Občini Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-303/01
Škofja Loka, dne 11. aprila 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.