Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič, stran 4549.

Na podlagi 117. člena ter skladno z 20. in 22. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 51/02) 1. in 18. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič
1. člen
V odloku o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič (Uradni list RS, št. 94/02) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»V volilni enoti se voli štirinajst članov občinskega sveta, od tega enega predstavnika v občini naseljene romske skupnosti.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trinajst članov občinskega sveta se voli po proporcionalnem načelu, en član, predstavnik v občini naseljene romske skupnosti, pa se voli po večinskem načelu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-02/2002-2
Semič, dne 7. aprila 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.