Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1869. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek, stran 4542.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) ter 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 7. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o višini cene programa v Enoti vrtec
v Občini Podčetrtek
1
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok v trajanju 5–10 ur. Cena programa je 66.829 SIT.
2
Dnevna cena prehrane je 312 SIT.
3
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02).
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 06202-036/2003
Podčetrtek, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.