Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1868. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2003, stran 4542.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 5/02), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 30/02) ter 32. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 7. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2003
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini Podčetrtek se v letu 2003, do 31. 5. 2003, začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Podčetrtek za leto 2003.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 4. 2003 do 31. 5. 2003 oziroma do sprejema odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Podčetrtek za leto 2003, župan obvesti nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2003.
Št. 06202-034/2003
Podčetrtek, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.