Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 1147/5, KO Šentpeter, stran 4535.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 27. 3. 2003 po obravnavi predloga sklepa za ukinitev statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 1147/5, KO Šentpeter sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 1147/5, KO Šentpeter
Ukine se status javnega dobra nepremičnine parc. št. 1147/5, pot v izmeri 84 m2, seznam I, KO Šentpeter, z dovoljenjem, da se po ukinitvi statusa odpiše od seznama I in pripiše k vl. št. iste KO, last Mestne občine Novo mesto.
Sklep o ukinitvi javnega dobra velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po ukinitvi statusa javnega dobra se zemljišče parc. št. 1147/5, pot v izmeri 84 m2, KO Šentpeter, proda. Kupnino predstavlja cenitev izvedenca gradbene stroke. Kupec plača tudi vse stroške v zvezi s pogodbo.
Št. 465-03-4/2002
Novo mesto, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.