Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1858. Sklep o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto, stran 4534.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00 in 29/02), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00 in 92/02) ter 16. člena Statuta Mestne Občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji sne 27. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
1
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel mesečne cene predšolskih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto v naslednji višini:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrtec         I. st. II. st.  Druž.   Pos. Integr.  Pold.  Pold.   Bol.   Mala
           skupina skupina varstvo potrebe        M+K  brez K oddelek   šola
           (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Brusnice        70.668  56.801               45.789  39.490
Petrov vrtec      70.668  56.801               45.789  39.490
Stopiče        70.668  62.225               45.789  39.490      62.225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrtec         I. st. II. st.  Druž.   Pos. Integr.  Pold.  Pold.   Bol.   Mala
           skupina skupina varstvo potrebe        M+K  brez K oddelek   šola
           (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT) (v SIT)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Šmarjeta        70.668  59.316               45.789  39.490      59.316
Vavta vas       70.668  60.355  67.261           45.789  39.490
Ringaraja       78.516  65.420               45.789  39.490
Ciciban        93.135  65.420          135.115  45.789  39.490 512.952  71.962
Pedenjped       93.135  65.420      209.040 135.115  45.789  39.490      71.962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok.
- Dnevni odbitek za živila v vrtcu znaša 360 SIT.
- Dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu znaša 400 SIT.
2
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v I. starostno skupino Vrtca Ciciban in Vrtca Pedenjped, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 10% popust cene programa.
3
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v I. starostno skupino v Društvo Ringa-raja, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 5% popust cene programa.
4
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v I. starostno skupino v vrtcih pri osnovni šoli in v Petrov vrtec, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 3% popust cene programa.
5
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.
Oddelki morajo biti zapolnjeni do zgornje meje normativov. Otroke iz drugih občin se sprejme samo do zapolnitve oddelkov.
6
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v Mestni občini Novo mesto, ki ga je sprejel občinski svet na seji dne 25. 4. 2002.
7
Predlagana uskladitev cen pri istem številu otrok in enaki kadrovski zasedbi ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev. V primeru spremembe števila otrok in zaposlenih bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva.
8
Cene za programe v vrtcih se z indeksom rasti življenjskih potrebščin uskladijo enkrat letno, in sicer 1. januarja vsako leto.
9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 5. 2003.
Št. 153-14-7/2003-1502
Novo mesto, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.