Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1855. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 4532.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na 5. seji dne 1. aprila 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za naslednjo nepremičnino:
1. Parc. št. 1142/5 travnik v izmeri 1139 m2 k.o. Lenart, pripisani pri vl. št. 606.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. 606 k.o. Lenart in se za njo odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46404-2/2003
Lenart, dne 1. aprila 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.