Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1851. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Krško - pripadnika romske skupnosti, stran 4530.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je posebna volilna komisije za volitve člana Občinskega sveta občine Krško – pripadnika romske skupnosti na 7. seji dne 9. 4. 2003 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Občinskega sveta občine
Krško – pripadnika romske skupnosti
Posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta občine Krško – pripadnika romske skupnosti je ugotovila naslednje:
I
Za volitve člana Občinskega sveta občine Krško – pripadnika romske skupnosti so bile potrjene kandidature naslednjih kandidatov:
1. Bojana Hudorovca, roj. 29. 10. 1963
naslov: Gorica 40, pošta: Leskovec
poklic: brez poklica, delo: brezposeln
predlagatelj: Ivan Kovačič in skupina volivcev
2. Zdravka Kovačiča, roj. 4. 5. 1958
naslov: Gorica 40, pošta: Leskovec
poklic: brez poklica, delo: brezposeln
predlagatelj: Zdravko Hudorovič in skupina volivcev
3. Robija Brajdiča, roj. 27. 8. 1972
naslov: Drnovo 90, pošta: Leskovec
poklic: brez poklica, delo: brezposeln
predlagatelj: Anita Planinc in skupina volivcev
4. Nataše Brajdič, roj. 3. 11. 1979
naslov: Drnovo 90, pošta: Leskovec
poklic: trgovka, delo: študentka
predlagatelj: Sonja Tomše in skupina volivcev
5. Marjana Brajdiča, roj. 27. 10. 1974
naslov: Gorica 40, pošta: Leskovec
poklic: brez poklica, delo: brezposeln
predlagatelj: Silvo Jurkovič in skupina volivcev
II
V volilni imenik pripadnikov romske skupnosti je bilo vpisanih 118 volivcev.
Naknadno je potrdilo za glasovanje s strani posebne volilne komisije prejelo 12 volivcev – pripadnikov romske skupnosti.
Skupaj volivcev – pripadnikov romske skupnosti: 130 volivcev.
Na voliščih je po volilnem imeniku glasovalo 105 volivcev.
S potrdilom posebne volilne komisije je glasovalo 12 volivcev.
Skupaj je glasovalo 117 volivcev.
Oddanih je bilo 117 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
III
Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
--------------------------------------------------------
Zap. št. Ime in priimek kandidata Št. glasov % glasov
--------------------------------------------------------
1.    Bojan Hudorovac          9    7,7
2.    Zdravko Kovačič          32   27,35
3.    Robi Brajdič           30   25,6
4.    Nataša Brajdič          14   12,0
5.    Marjan Brajdič          32   27,35
--------------------------------------------------------
IV
Posebna volilna komisija je ugotovila, da sta enako največje število glasov prejela:
kandidat pod zaporedno št. 2. Zdravko Kovačič in
kandidat pod zaporedno št. 5. Marjan Brajdič,
zato je bil, v skladu s prvim odstavkom 12. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS, 70/95 in 51/02), takoj po ponovnem preštetju vseh glasovnic, opravljen žreb.
Žreb sta opravila predstavnika obeh kandidatur: Zdravko Hudorovič in Silvo Jurkovič.
V
Po opravljenem žrebu, je na podlagi 11. in 12. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS, 70/95 in 51/02), član Občinskega sveta občine Krško – pripadnik romske skupnosti, izvoljen na predčasnih lokalnih volitvah v 6. volilni enoti, dne 6. 4. 2003:
1. Zdravko Kovačič, roj. 4. 5. 1958, stanujoč v Leskovcu pri Krškem, Gorica 40.
VI
Posebna volilna komisija je dne 8. 4. 2003 prejela »pritožbo« kandidata Robija Brajdiča, jo obravnavala kot ugovor na delo volilnega odbora in jo na podlagi 98. člena zakona o lokalnih volitvah, dne 9. 4. 2003, (soglasno) s sklepom zavrgla kot prepozno prispelo.
Št. 006-07-1/03-12
Krško, dne 9. aprila 2003.
Posebna volilna komisija za
volitve člana Občinskega sveta občine
Krško – pripadnika romske skupnosti
Andrej Sluga, univ. dipl. prav., predsednik l. r.