Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1849. Sklep o povišanju cen programov vrtca v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo, stran 4529.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 3. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o povišanju cen programov vrtca v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo
I
Cene programov vrtca v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo so naslednje:
– prva starostna skupina od 1. do 3. leta   71.384 SIT
– druga starostna skupina od 3. do 7. leta  58.381 SIT
– integrirani otroci v rednem oddelku    146.068 SIT
– oddelek priprave na šolo          250.600 SIT
Cena prehrane na dan znaša            340 SIT
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 062-02/00-12-7-5
Kidričevo, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.