Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1848. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003, stran 4529.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 101. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo dne 10. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kidričevo za leto 2003 se financiranje nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Kidričevo za leto 2003.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS , uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 404-043/01-1
Kidričevo, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.