Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1841. Soglasje k spremembi cene čiščenja odplak na območju Občine Hajdina, stran 4516.

Na podlagi 5. člena uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/02 in 106/02) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01 in 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
S O G L A S J E
k spremembi cene čiščenja odplak na območju Občine Hajdina
1
Občinski svet občine Hajdina daje Komunalnemu podjetju Ptuj d.d. s sedežem Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj soglasje k ceni čiščenja odplak v višini 38,29 SIT/m3 (brez DDV) za vse uporabnike za F (faktor onesnaženja) = 1,00.
2
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-01/03-2/1
Hajdina, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.