Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1839. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2003, stran 4515.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 16/03) je Občinski svet občine Hajdina, na 4. redni seji, dne 3. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hajdina za leto 2003, se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.
2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2003. Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2003 dalje.
Št. 403-04/02
Hajdina, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.