Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1837. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2002, stran 4504.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hajdina zajema:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki	429,448.353 SIT
II. Skupaj odhodki	427,700.022 SIT
III. Proračunski presežek	1,748.331 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1,748.331 SIT se prenese v naslednje leto in se nameni za pokritje obveznosti iz preteklega leta.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hajdina za leto 2002 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/2002
Hajdina, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.