Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1833. Sklep o pooblastilu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, stran 4479.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 5. seji dne 15. 4. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občinski svet občine Dobrepolje, pooblašča Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, da daje pogoje, soglasja in mnenja za gradnjo določenega objekta na določeni lokaciji za področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadki za celotno območje Občine Dobrepolje v skladu s 34. točko prvega odstavka 206. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
II
Pooblastilo velja do sprejetja podzakonskih aktov Občine Dobrepolje s 34. točko prvega odstavka 206. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
III
Pooblastilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 16. 4. 2003 do 16. 4. 2004.
Št. 35201-1/03
Dobrepolje, dne 15. aprila 2003.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.