Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1831. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4479.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 5. redni seji dne 15. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec storitev Prizma Ponikve v višini 3.343,90 SIT/efektivno uro oskrbovalca. Cena se v breme sredstev iz proračuna Občine Dobrepolje zniža za subvencijo:
– za vodenje 282,79 SIT/efektivno uro,
– za stroške materiala, blaga in storitev v višini 1.061,11 SIT/efektivno uro.
Po odbitih subvencijah znaša cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike 2.000 SIT/ efektivno uro.
II
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15104-/99-01
Dobrepolje, dne 15. aprila 2003.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.