Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1830. Sklep o javni razgrnitvi spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, stran 4478.

Na podlagi 32. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. in 110. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99), je Občinski svet občine Dobrepolje na 5. redni seji dne 15. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
1. člen
Javno se razgrne sprememba osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, ki ga je izdelal Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana (odgovorni nosilec naloge je Marjeta Novšak u.d.i.a.). Sprememba se nanaša na parc. št. 392/1 k.o. Videm-Dobrepolje.
2. člen
Sprememba osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, bo javno razgrnjena med delovnim časom v prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35. V sredo bo javna razgrnitev do 19. ure.
Razgrnitev bo trajala 7 dni in se začne 7. dan po objavi v Uradnem listu RS.
3. člen
Pripombe in predloge k spremembam osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno na sedež Občine Dobrepolje.
V času javne razgrnitve bo na sedežu občine organizirana javna razprava, ki bo dne 7. 5. 2003 ob 17. uri.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/2000
Dobrepolje, dne 15. aprila 2003.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.