Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1829. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Dobje, stran 4478.

V skladu z 32. in 32.a členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 23. členom statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje na seji dne 28. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o imenovanju Nadzornega odbora občine Dobje
I
V Nadzorni odbor občine Dobje so imenovani:
1. Hrovatič Stanislava, Presečno 32, 3224 Dobje pri Planini,
2. Bevc Marjanca, Lažiše 41, 3225 Planina pri Sevnici,
3. Uduč Branko, Dobje 32, 3224 Dobje pri Planini.
II
Nadzorni odbor predstavlja predsednik, ki sklicuje in vodi njegove seje.
III
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/03-6
Dobje, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.