Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1828. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Dobje, stran 4478.

Na podlagi določil 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje na tretji redni seji dne 28. 3. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Dobje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) se v 36. členu prvi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Delovna telesa občinskega sveta imajo tri člane, razen Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in prostorsko planiranje, ki šteje pet članov. V vsakem delovnem telesu mora biti več kot polovica članov občinskega sveta. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo samo člani občinskega sveta.
2. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/03-7
Dobje, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.